Home / La Esperanza en IFA – (Vídeo Por Awo IFA Funwa) / La Esperanza en IFA – (Vídeo Por Awo IFA Funwa)

About Ifa Orula

Check Also

ÕRÚNMÌLÁ Elèrì Ípìn, Ìbìkejì Olódùmarè, A-jé jù-Oògùn, Obìriti, A p’ ijó-ikú-da Olúwà mi, Ajiki, Ògègè …

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.